Specjalistyczne oprogramowanie dla firm ...

Informujemy, że została wydana nowa wersja programu. Wprowadzono zmianę wzoru zaświadczenia w kursach ADR - Przewóz Materiałów Niebezpiecznych, DBA - Doradca ds. Bezpieczeństwa ADR, ADN - Ekspert ADN. Wprowadzono poprawki i usprawnienia działania. Szczegółowe informacje dotyczące zmian zostały wysłane do klientów objętych wsparciem oraz są dostępne w systemie wsparcia technicznego.

Informujemy, że została wydana nowa wersja programu. Wprowadzono zmiany wzorów zaświadczeń szkoleń KPP-Kwalifikowana Pierwsza Pomoc oraz RUZ - Kurs Reedukacyjny - Uzależnienia. Dodano obsługę nowego rodzaju szkolenia TTJ - Technika i Taktyka Jazdy. Wprowadzono poprawki i usprawnienia działania. Szczegółowe informacje dotyczące zmian zostały wysłane do klientów objętych wsparciem oraz są dostępne w systemie wsparcia technicznego.

Informujemy, że została wydana nowa wersja programu. Wprowadzono zmianę wzorów orzeczeń badań MWS - Materiały Wybuchowe (przeznaczenie wojsko/policja) , BWZ - Badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na oślepienie, KP - Konsultacje Psychologiczne (medycyna pracy), SDD - Stereoskopia do dali, SM - Strażnik Straży Marszałkowskiej, SG - Strażnik Gminy (Miejski), LPO - Lista Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej oraz wzoru karty badania . Poprawiono błędy oraz wprowadzono usprawnienia obsługi. Szczegółowe informacje dotyczące zmian zostały wysłane do klientów objetych wsparciem oraz są dostępne w systemie wsparcia technicznego.