Specjalistyczne oprogramowanie dla firm ...

Informujemy, że została wydana nowa wersja programu. Wprowadzono możliwość zbiorczej zmiany dat na wystawionych zaświadczeń oraz możliwość zbiorczego dodawania i usuwania płatności do dokumentu sprzedaży. Wprowadzono poprawki i usprawnienia działania. Szczegółowe informacje dotyczące zmian zostały wysłane do klientów objętych wsparciem oraz są dostępne w systemie wsparcia technicznego.

Informujemy, że została wydana nowa wersja programu. Wprowadzono zmianę wzoru zaświadczenia w kursach ADR - Przewóz Materiałów Niebezpiecznych, DBA - Doradca ds. Bezpieczeństwa ADR, ADN - Ekspert ADN. Wprowadzono poprawki i usprawnienia działania. Szczegółowe informacje dotyczące zmian zostały wysłane do klientów objętych wsparciem oraz są dostępne w systemie wsparcia technicznego.

Informujemy, że została wydana nowa wersja programu. Wprowadzono zmiany wzorów zaświadczeń szkoleń KPP-Kwalifikowana Pierwsza Pomoc oraz RUZ - Kurs Reedukacyjny - Uzależnienia. Dodano obsługę nowego rodzaju szkolenia TTJ - Technika i Taktyka Jazdy. Wprowadzono poprawki i usprawnienia działania. Szczegółowe informacje dotyczące zmian zostały wysłane do klientów objętych wsparciem oraz są dostępne w systemie wsparcia technicznego.