Specjalistyczne oprogramowanie dla ośrdoków szkolenia i pracowni psychologicznych

Informujemy, że została wydana nowa wersja programu. Wprowadzono możliwość przypisywania kursantów do wystawionych dokumentów sprzedaży z poziomu płatnika. Wprowadzono poprawki i usprawnienia działania. Szczegółowe informacje dotyczące zmian zostały wysłane do klientów objętych wsparciem oraz są dostępne w systemie wsparcia technicznego.

Informujemy, że została wydana nowa wersja programu. Wprowadzono możliwość fizycznego usunięcia wystawionego zaświadczenia ukończenia kursu jako alternatywa dla dotychczasowego anulowania zaświadczenia. Usunięcie zaświadczenia i zmiana jego rozliczenia pozwalana zmianę terminu kursu lub wycofanie zapisu na kurs. Wprowadzono poprawki i usprawnienia działania. Szczegółowe informacje dotyczące zmian zostały wysłane do klientów objętych wsparciem oraz są dostępne w systemie wsparcia technicznego.

Informujemy, że została wydana nowa wersja programu. Wprowadzono możliwość zbiorczej zmiany dat na wystawionych zaświadczeń oraz możliwość zbiorczego dodawania i usuwania płatności do dokumentu sprzedaży. Wprowadzono poprawki i usprawnienia działania. Szczegółowe informacje dotyczące zmian zostały wysłane do klientów objętych wsparciem oraz są dostępne w systemie wsparcia technicznego.

Informujemy, że została wydana nowa wersja programu. Wprowadzono możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa poprzez wywołanie programu z parametrem, który może być wykorzystany np. w harmonogramie Windows. Wprowadzono poprawki i usprawnienia działania. Szczegółowe informacje dotyczące zmian zostały wysłane do klientów objętych wsparciem oraz są dostępne w systemie wsparcia technicznego.

Informujemy, że została wydana nowa wersja programu. Wprowadzono zmianę wzoru zaświadczenia w kursach ADR - Przewóz Materiałów Niebezpiecznych, DBA - Doradca ds. Bezpieczeństwa ADR, ADN - Ekspert ADN. Wprowadzono poprawki i usprawnienia działania. Szczegółowe informacje dotyczące zmian zostały wysłane do klientów objętych wsparciem oraz są dostępne w systemie wsparcia technicznego.