Specjalistyczne oprogramowanie dla ośrodków szkolenia i pracowni psychologicznych

Program SZKOLENIA Darmar soft

Logo programu SZKOLENIA darmar softObsługa biura ośrodka szkolenia specjalstycznych szkoleń dla kierowców:

 • ewidencjonowanie osób szkolonych,
 • ewidencja prowadzonych szkoleń,
 • generowanie różnych list obecności,
 • generowanie zaświadczeń i duplikatów zaświadczeń ukończenia kursu zgodnych z wzorami określonymi w przepisach prawa,
 • generowanie dokumentów sprzedaży,
 • działanie w jako wersja jednostanowiskowa lub w sieci lokalnej.

 Czytaj więcej o programie szkolenia...

 

Program PRACOWNIA Darmar soft

Logo programu PRACOWNIA Darmar softObsługa biura pracowni psychologicznej:

 • ewidencjonowanie osób badanych,
 • ewidencja prowadzonych badań,
 • generowanie kart badania zgodnych z wzorami określonymi w przepisach prawa
 • generowanie orzeczeń i duplikatów orzeczeń wyników badań zgodnych z wzorami określonymi w przepisach prawa,
 • generowanie dokumentów sprzedaży,
 • działanie w jako wersja jednostanowiskowa lub w sieci lokalnej.

Czytaj więcej o programie pracowania ...