Specjalistyczne oprogramowanie dla ośrodków szkolenia i pracowni psychologicznych

 

Zakup programu

Zakup licencji programu SZKOLENIA Darmar soft lub programu PRACOWNIA Darmar soft jest możliwy dla wersji jednostanowiskowej lub dla wersji sieciowej (w ramach sieci lokalnej). W ramach zakupu licencji klient otrzymuje 12 miesięczne wsparcie techniczne realizowane zgodnie z Regulaminem wsparcia technicznego Darmar soft. Po upływie 12 miesięcy od zakupu możliwe jest wykupienie wsparcia techniczneg programu.

 

Rodzaje wsparcia

  • 12 miesięczne wsparcie techniczne programu liczone od daty zakupu licencji zawarte w cenie zakupu,
  • wsparcie techniczne przedłużone o 6 lub 12 miesięcy od końca ostatniego ważnego okresu wsparcia technicznego zakupem pakietu DARMAPAKIET,
  • 36 miesięczne wsparcie techniczne określone na podstawie zawartej umowy wsparcia technicznego.

 

W ramach wspracia technicznego klient otrzymuje

  • informacje o dokonanych przez Darmar soft s.c. aktualizacjach Programu,
  • aktualizacje Programu związane z jego rozwojem oraz utrzymaniem w zgodności z obowiązującymi przepisami,
  • możliwość zgłoszania propozycji zmian oraz usterek Programu,
  • prawo do uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonalności Programu oraz pomoc przy rozwiązywaniu zgłaszanych problemów występujących podczas jego użytkowania.