Specjalistyczne oprogramowanie dla ośrodków szkolenia i pracowni psychologicznych

Aktualnie do prawidłowej pracy programu SZKOLENIAPRACOWNIA wymagane jest:

  • system operacyjny Microsoft Windows XP,VISTA,7, 8.x, 10 (zalecamy niekorzystanie z niewspieranych przez producenta wersji Windows)
  • rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 (myślimy nad zwiększeniem tego minimalnego parametru).
  • serwer bazy danych FIREBIRD w wersji 1.5 lub 2.5.

Baza danych programu w wersji jednostanowiskowej musi znajdować się na tym samym komputerze, co program, a w przypadku wersji sieciowej na komputerze pełniącym rolę serwera dla bazy danych FIREBIRD. Silnik bazy danych FIREBIRD musi być zainstalowany tylko na komputerze pełniącym rolę serwera działającym w systemie Microsoft Windows (zalecamy) lub Linux (nie zabraniamy, ale mamy ograniczone możliwości ewentualnej pomocy). Dostęp do bazy danych odbywa się protokołem TCP/IP na porcie TCP 3050 i nie jest potrzebny ani wskazany fizyczny dostęp użytkowników do samego pliku bazy danych. Należy zapewnić, aby w wersjach sieciowych na serwerze port TCP 3050 był otwarty (należy dodać wyjątek w zaporze Windows, Linux lub programie antywirusowym z zaporą).

Programy SZKOLENIAPRACOWNIA są aplikacjami systemu Windows wykorzystującymi silnik bazy danych FIREBIRD. Mogą one pracować, wersji sieciowej,na wielu stanowiskach w sieci lokalnej (tj. połączonych przełącznikami sieciowymi ang. switch).

Dostęp do programu poprzez sieć Internet nie jest możliwy bezpośrednio. Istnieje jednak techniczna możliwość połączenia do zdalnego komputera poprzez funkcję RDP(podłączenie pulpitu zdalnego) wykorzystując bezpiecznytunel VPN. (zestawienie tunelu VPN i konfiguracja pulpitu zdalnego nie jest częścią usługi Darmar soft s.c. )

Program SZKOLENIA oraz PRACOWNIA wykorzystują bazę danych FIREBIRD. Istnieje możliwość użycia bazy danych w wersji 1.5.x (tylko 32 bitowa wersja) lub 2.5.x (32 lub 64 bitowa wersja). Zalecamy obecnie korzystanie z wersji 2.5.x bazy danych. Aby przeprowadzić migrację z bazy danych w wersji 1.5 do wersji 2.5 należy wykonać kopię bezpieczeństwa poleceniem gbak w wersji 1.5, a następnie odtworzyć bazę w wersji 2.5. również z wykorzystaniem polecenia gbak. Należy dodatkowo zapewnić zgodność biblioteki GDS32.DLL znajdującej się w lokalizacji programu na taką jak na serwerze.

https://firebirdsql.org/en/firebird-1-5/

https://firebirdsql.org/en/firebird-2-5/

1. Uruchomić na serwerze z firebird 2.5 konsolę CMD:

2. Zmienić ścieżkę do katalogu programu gsec.exe:

cd C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin <ENTER>

3. Zalogować się do powłoki GSEC (hasło masterkey jest domyślnym hasłem FIREBIRD, jeżeli mamy zmienione hasło, to należy zamienić je w poniższej linii ):

gsec -user SYSDBA -password masterkey -database "localhost:C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\security2.fdb" <ENTER>

Prawidłowe wykonanie powinno się zgłosić powłoką GSEC>

4. W powłoce GSEC należy wydać polecenie zmiany hasła dla SYSDBA:

modify SYSDBA -pw NoweHaslo <ENTER>

W przypadku, gdy hasło jest dłuższe niż 8 znaków, powłoka poinformuje, że pod uwagę brane jest tylko pierwsze 8 znaków

5. Wyjść z powłoki GSEC:

quit <ENTER>

6. Po zmianie hasła dla użytkownika SYSDBA program SZKOLENIA lub PRACOWNIA przestaną się uruchamiać.

7. Aby przywrócić działanie programu należy ponownie skonfigurować połączenie do bazy danych
- uruchomić program szkol.exe z parametrem /DostepFB np. z zrobionego skryptu cmd lub skrótu do programu (wymagana tylko zmiana hasła do FIREBIRD)
- uruchomić program szkol.exe po uprzednim skasowaniu pliku baza.cfg (wymagana pełna konfiguracja połączenia)

Program SZKOLENIA lub PRACOWNIA czasami błędnie drukują polskie znaki diakrytyczne. Rozwiązania należy poszukać w sterowniku drukarki. W oprogramowaniu sterownika drukarki należy wyłączyć wbudowane czcionki urządzenia oraz włączyć drukowanie czcionek true type jako bitmapy. Nie ma tutaj niestety jednej instrukcji jak to zrobić. Każdy model drukarki ma to inaczej zorganizowane i zależy od sterownika drukarki.