Specjalistyczne oprogramowanie dla ośrodków szkolenia i pracowni psychologicznych

Program komputerowy SZKOLENIA pozwala na biurową obsługę specjalistycznych szkoleń, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Program pozwala na wystawianie i drukowanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia wg obowiązujących przepisów. Program samodzielnie dokonuje skreśleń na zaświadczeniach i zdecydowanie przyspiesza i ułatwia obsługę szkoleń. Zapis na szkolenie odbywa się przy pomocy kreatora krok po kroku z możliwością wystawienia dokumentu sprzedaży.

 

 

Charakterystyka:

 • elastyczna konfiguracja programu pozwalająca na dostosowanie do indywidualnych potrzeb,
 • łatwa realizacja zapisów na szkolenie z wykorzystaniem kreatora krok po kroku,
 • rejestracja zdarzeń dotyczących zarówno kandydatów jak i samych kursów,
 • obsługa finansowa szkolenia (opłaty, faktury, rachunki),
 • możliwość wystawiania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia wg obowiązujących druków,
 • możliwość wydawania duplikatów zaświadczeń,
 • możliwość drukowania rejestru wydanych duplikatów zaświadczeń,
 • możliwość drukowania rejestru wydanych zaświadczeń.

Program obsługuje następujące szkolenia :

INS - Szkolenia dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy

 • IP - Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców - podstawowy,
 • ID - Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców - dodatkowy,
 • WDI - Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców,

EGZ - Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów na prawo jazdy,

 • EP - Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów - podstawowy,
 • ED - Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów - dodatkowy,
 • WDE - Warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów,

ADR - Szkolenia w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych,

 • ADR - Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR,
 • DBA - Doradca ds. przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • ADN - ekspert ds. przewozu materiałów niebezpiecznych.

PD - Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

 • WR - Kwalifikacja wstępna (przyspieszona) w zakresie bloku programowego C, C+E,
 • WO - Kwalifikacja wstępna (przyspieszona) w zakresie bloku programowego D, D+E,
 • WUR - Kwalifikacja wstępna uzupełniająca (przyspieszona) w zakresie bloku programowego C, C+E,
 • WUO - Kwalifikacja wstępna uzupełniająca (przyspieszona) w zakresie bloku programowego D, D+E,
 • OR - Szkolenie okresowe w zakresie bloku programowego C, C+E,
 • OO- Szkolenie okresowe w zakresie bloku programowego D, D+E,

ODTJ - Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy

 • PUB - Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne,
 • ITP - Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy - podstawowe,
 • ITU - Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy - uzupełniające,
 • WS - Jazda w warunkach specjalnych (kwalifikacja wstępna),
 • DOS - Doskonalenie techniki jazdy,
 • TTJ - Technika i taktyka jazdy,
 • EKO - Bezpieczna i ekonomiczna jazda.

INN

 • NP - Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
 • RUZ - Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii,
 • KR - Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym,
 • DIA - Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia,
 • KRD - Szkolenie osób ubiegających się o upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego,
 • KPP - Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 • NER - Szkolenie dla nauczycieli egzaminujących na kartę rowerową [art 65 ust. 1 - Ustawy z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341)],
 • TC - Obsługa tachografu cyfrowego,
 • TX - Przewóz taksówką
 • CKZ - Kursy przedegzaminacyjne dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych,
 • MED - Pomoc przedmedyczna (dla potrzeb szkolenia w OSK),
 • ZMZ - Zabezpieczanie miejsc zdarzeń drogowych,