Specjalistyczne oprogramowanie dla ośrodków szkolenia i pracowni psychologicznych

Program komputerowy PRACOWNIA pozwala na obsługę biurową specjalistycznych badań psychologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Program pozwala na wystawianie i drukowanie orzeczeń psychologicznych zarówno w normalnym trybie, jak i odwoławczym (jeśli przysługuje). Program samodzielnie oblicza zgodnie z wiekiem osoby badanej i obowiązującymi przepisami terminy kolejnych badań (można je samodzielnie zmieniać) oraz samodzielnie dokonuje skreśleń na orzeczeniach psychologicznych. Zapis na badanie odbywa się przy pomocy kreatora "krok po kroku" z możliwością wystawienia dokumentu sprzedaży. Dla każdej osoby można wydrukować kartę badania zgodną z przepisami dla MP oraz autorską dla innych badań. Program zdecydowanie przyspiesza i ułatwia obsługę badań psychologicznych.

 

Charakterystyka:

 • elastyczna konfiguracja programu pozwalająca na dostosowanie do indywidualnych potrzeb,
 • łatwa realizacja zapisów na badanie z wykorzystaniem kreatora krok po kroku,
 • rejestracja zdarzeń dotyczących zarówno badanych jak i grup badań,
 • obsługa finansowa badania (opłaty, faktury, rachunki),
 • możliwość wystawiania orzeczeń wg obowiązujących wzorów,
 • możliwość wydawania duplikatów orzeczeń i opinii,

Wygląd przykładowego ekranu programu PRACOWNIA Darmar soft s.c.

Program obsługuje następujące badania :

 

BADANIA PSYCHOLOGICZNE - TRANSPORT DROGOWY (KI)

 • KZ - Kierowca zawodowy,
 • KK - Kandydat PJ kat. C(*), D(*),
 • PUR - Przywrócenie cofniętego PJ (starosta),
 • PUP - Przywrócenie cofniętego PJ (psych),
 • PWU - Przedłużenie ważności PJ,
 • WYP - Sprawca wypadku z ofiarami,
 • ALK - Kierowanie w stanie nietrzeźwości,
 • PKT - Przekroczenie 24 punktów karnych,
 • LEK - Konsultacje psychologiczne (od lekarza),
 • USB - Uczeń szkolnictwa branżowego,
 • KKZ - Kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 • PUB - Kierowca pojazdów uprzywilejowanych i bankowozów,
 • INS - Instruktor nauki/ techniki jazdy,
 • EGZ - Egzaminator PJ.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE NIEZALEŻNE

 • KPS - Kierowca pojazdu służbowego kat. B,
 • OPI - Opinia psychologiczna (przydatności do zawodów)

 

BADANIA PSYCHOLOGICZNE - MEDYCYNA PRACY (MP)

 • KP - Konsultacja psychologiczna (MP),
 • SG - Strażnik gminny (miejski),
 • BWZ - Badanie widzenia zmierzchowego oraz wrażliwość na oślepienie,
 • SDD - Stereoskopia do dali

 

BADANIA PSYCHOLOGICZNE - BROŃ, AMUNICJA ITP. (BR)

 • BRO - Pozwolenie na broń,
 • LPO - Lista kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • MWS - Materiały wybuchowe (przeznaczenie wojsko/policja),
 • MWC - Materiały wybuchowe (przeznaczenie cywilne),
 • ITD - Inspektor transportu drogowego,
 • SĄD - Sędzia lub prokurator,
 • KUR - Kurator sądowy,
 • ASE - Asesor sądowy,
 • LD - Licencja detektywa (opinia psychologa),
 • BJ - Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna.